نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 اولین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

رضا صابری

اول

2 اولین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کارگردانی

رضا صابری

اول

3 اولین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بازیگری مرد

علی آزادنیا

تقدیر

4 اولین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

رضا صابری