سومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بخش نمایشنامه نویسی

اول :

محمدرضا زندی برای نمایش آوخ

سوم :

خسرو ثقفیان برای نمایش نبرد حطین

چهارم :

مهدی پوررضائیان برای نمایش صبح قریب

برگزیده :

محمد احمدی برای نمایش خلیل، طلایه‌دار درون مرز

بخش دبیر جشنواره

طاها عبدخدایی

بخش کارگردانی

اول :

مصطفی قلندری برای نمایش آوخ

دوم :

ابراهیم کریمی برای نمایش نبرد حطین

سوم :

محمد احمدی برای نمایش خلیل، طلایه‌دار درون مرز

بخش بازیگری مرد

اول :

حسن کریمی برای نمایش نبرد حطین

دوم :

عبدالرضا بحرائی برای نمایش آوخ

سوم :

قدرت‌الله صالحی - سیروس تقی‌ نژاد برای نمایش غبار آخر شد

بخش بازیگری زن

برگزیده :

مینا تاج‌ الدینی برای نمایش آوخ

بخش بازیگری کودک و نوجوان

برگزیده :

علی بیطرفان برای نمایش خلیل، طلایه‌دار درون مرز

بخش بلاها و آفت‌های اجتماعی

برگزیده :

مصطفی قلندری برای نمایش آوخ

بخش مقوله جنگ

برگزیده :

محمد احمدی برای نمایش خلیل، طلایه‌دار درون مرز

داریوش باقرفر برای نمایش صبح قریب

بخش هیات داوری جشنواره

محمدرضا آل‌محمد - محمدرضا امجد - رضا صابری - مهدی فیروزان - ابوالقاسم نادری

بخش صحنه ای - مسابقه

محمدرضا زندی برای نمایش آوخ

محمد احمدی برای نمایش خلیل، طلایه‌دار درون مرز

داریوش باقرفر برای نمایش صبح قریب

علیرضا درویش نژاد برای نمایش غبار آخر شد

ابراهیم کریمی برای نمایش نبرد حطیّن

حسن حامد برای نمایش بازی شبانه

داوود کیانیان برای نمایش صد بار اگر توبه شکستی بازآ