سالواتوره تراماچره

سالواتوره تراماچره

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (موسیقی)

مصائب زنان تروا

برگزیده

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

جایزه مردمی (نمایش های خارجی)

دکتر فرانکشتاین

نامزد

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

جایزه بزرگ جشنواره

دکتر فرانکشتاین

نامزد