رضا ثروتی

رضا ثروتی

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - بین الملل

فهرست مردگان

2 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تجربه های نو

عجایب المخلوقات

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

جایزه ویژه هیأت داوران

مکبث

برگزیده

4 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

جایزه ویژه هیأت داوران

ویتسک

برگزیده

5 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

مسابقه (جایزه ویژه)

ویتسک

برگزیده

6 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

جایزه بزرگ جشنواره

مکبث

نامزد

7 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (کارگردانی)

ویتسک

نامزد