از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش ایران تئاتر از تمرین نمایش تازه سیامک صفری در آستانه آغاز اجرا

«لامبورگینی»  ؛ وقتی تابستان سوز سرما می گیرد
گزارش ایران تئاتر از تمرین نمایش تازه سیامک صفری در آستانه آغاز اجرا

«لامبورگینی» ؛ وقتی تابستان سوز سرما می گیرد

ایران تئاتر : تازه ترین نمایش سیامک صفری قرار است در میان گورها روایت شود. بوی تند مرگ می آید اما این طور که پیداست زندگی در گور آنقدر ها هم بد نیست. گورخواب ها برگشته ...