از تاریخ
 تا تاریخ
 
امروز با همراهی شکر خدا گودرزی در جشنواره تئاتر فجر برگزار می شود

پنل «مطالعه تطبیقی جایگاه زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید» با کارگردان یونانی
امروز با همراهی شکر خدا گودرزی در جشنواره تئاتر فجر برگزار می شود

پنل «مطالعه تطبیقی جایگاه زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید» با کارگردان یونانی

در پنجمین روز از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، سومین پنل بخش بین‌الملل با موضع «مطالعه تطبیقی جایگاه زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید» جشنواره برگزار ...