از تاریخ
 تا تاریخ
 
تهیه‌کننده نمایش «نجواهای عزازیل» حاضر در تئاتر صاحبدلان:

تئاتر صاحبدلان باید رویدادی فراملی شود
امروز جوانان به فضای مجازی روی آورده‌اند و بیش از پیش نیاز به آگاهی دارند
تهیه‌کننده نمایش «نجواهای عزازیل» حاضر در تئاتر صاحبدلان:

تئاتر صاحبدلان باید رویدادی فراملی شود
امروز جوانان به فضای مجازی روی آورده‌اند و بیش از پیش نیاز به آگاهی دارند

ایران تئاتر: اسماعیل اطاعتی تهیه‌کننده نمایش «نجواهای عزازیل»، از سال ۸۳ به فعالیت در عرصه فرهنگی و هنری با رویکرد دینی و مذهبی مشغول است. امسال هم نمایش «نجواهای ...

تنها سه روز از مهمترین گردهمایی تئاتر دینی در محوطه تئاتر شهر باقی است

دعوتید به تماشای روایت صاحبدلان برای مردم
تنها سه روز از مهمترین گردهمایی تئاتر دینی در محوطه تئاتر شهر باقی است

دعوتید به تماشای روایت صاحبدلان برای مردم

ایران تئاتر: یازدهمین دوره تئاتر صاحبدلان به همت کانون تئاتر دینی و با حمایت انجمن هنرهای نمایشی ایران فعالیت خود را از چهارم مهر در محوطه باز تئاتر شهر آغاز کرده ...

نویسنده و کارگردان نمایش «نام‌دار» حاضر در تئاتر صاحبدلان:

جوانان و خاصه شهدای ما از اولیا الگو گرفته‌اند
نویسنده و کارگردان نمایش «نام‌دار» حاضر در تئاتر صاحبدلان:

جوانان و خاصه شهدای ما از اولیا الگو گرفته‌اند

ایران تئاتر: یازدهمین دوره تئاتر صاحبدلان امسال میزبان نمایش «نام‌دار» به کارگردانی اکبر قهرمانی است که در پوسترش از علی لندی نوجوان شجاعی یاد کرده که مدتی قبل در ...