از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت و گو با دکتر سعید اسدی پیرامون اهمیت خلق محتوای جدید در متون نمایشی :

هدف نهضت نمایشنامه‌نویسی تولید آثار فرهنگ‌ساز و با کیفیت است
معرفی استعداد های تازه و موفق در قالب رویدادهای فراگیر کشوری
گفت و گو با دکتر سعید اسدی پیرامون اهمیت خلق محتوای جدید در متون نمایشی :

هدف نهضت نمایشنامه‌نویسی تولید آثار فرهنگ‌ساز و با کیفیت است
معرفی استعداد های تازه و موفق در قالب رویدادهای فراگیر کشوری

ایران تئاتر: بهانه و دلیل همنشینی و گفتگو با دکتر سعید اسدی که کاری دلنشین محسوب می‌شود، به چند رویداد نمایشنامه‌نویسی موفق در یک سال اخیر برمی‌گردد.

یک مرور اجمالی به بهانه انتشار فهرست هزینه های هنرهای نمایشی در سال 99

تلویزیون تئاتر ایران ؛ تحولی که با کمترین خرج  رقم خورد
پنجره‌ای مجازی برای آموزش ، پژوهش و برقراری ارتباط با دنیا
یک مرور اجمالی به بهانه انتشار فهرست هزینه های هنرهای نمایشی در سال 99

تلویزیون تئاتر ایران ؛ تحولی که با کمترین خرج رقم خورد
پنجره‌ای مجازی برای آموزش ، پژوهش و برقراری ارتباط با دنیا

ایران تئاتر – سید رضا حسینی: انتشار فهرست هزینه های حمایت از تاسیس و فعالیت تلویزیون تئاتر ایران فرصتی است که بار دیگر برخی از قابلیت‌های این پلتفرم مجازی نوظهور ...