از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقدی بر نمایش «نفرین رزالین» نوشته و کار مسعود طیبی

رومئو و ژولیت؛ قربانیان عشقی نافرجام در رقابت صاحبان قدرت
نقدی بر نمایش «نفرین رزالین» نوشته و کار مسعود طیبی

رومئو و ژولیت؛ قربانیان عشقی نافرجام در رقابت صاحبان قدرت

سیدعلی تدین صدوقی: این شب‌ها گذرتان به تئاتر شهر بیفتد در سالن قشقایی می‌توانید تماشاگر نمایش «نفرین رزالین» تازه‌ترین اثر نمایشی مسعود طیبی باشید. ...

کارگردان حاضر در بخش بین‌الملل تئاتر فجر مطرح کرد

مسعود طیبی: «افلیا» به مسائل زنان در دنیای امروز می‌پردازد
کارگردان حاضر در بخش بین‌الملل تئاتر فجر مطرح کرد

مسعود طیبی: «افلیا» به مسائل زنان در دنیای امروز می‌پردازد

مسعود طیبی که چند سالی است با تمرکز روی نمایشنامه‌های ویلیام شکسپیر به طراحی و اجرای آثارش می‌پردازد، در بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر حضور دارد. او می‌گوید ...

گفت وگو با مسعود طیبی کارگردان نمایش فقط چهل روزه بودم

خلق درست اثر هنری به شدت به زیست هنرمند وابسته است
در دوران کرونا تئاتر اندیشه ورز مجال بیشتری برای دیده شدن پیدا کرده است
گفت وگو با مسعود طیبی کارگردان نمایش فقط چهل روزه بودم

خلق درست اثر هنری به شدت به زیست هنرمند وابسته است
در دوران کرونا تئاتر اندیشه ورز مجال بیشتری برای دیده شدن پیدا کرده است

ایران تئاتر:مرگ و دنیای ناشناخته های پس از آن همواره ذهن بشر را در تمام طول مدت تاریخ درگیر کرده است و هنرمندان در این باره به خلق اثر پرداخته اند. مسعود طیبی در نمایش ...