از تاریخ
 تا تاریخ
 
به بهانه برگزاری  نمایشگاه انتشارات و کتاب‌های معاونت امور هنری وزارت ارشاد

معاونت هنری کوشید داده‌های هنری را بروز و فرایند‌ها را ساماندهی کند 
ضرورت تغییر مدیریت هنری از اقتضایی-اجرایی به راهبردی-برنامه‌ای
به بهانه برگزاری نمایشگاه انتشارات و کتاب‌های معاونت امور هنری وزارت ارشاد

معاونت هنری کوشید داده‌های هنری را بروز و فرایند‌ها را ساماندهی کند
ضرورت تغییر مدیریت هنری از اقتضایی-اجرایی به راهبردی-برنامه‌ای

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت تغییر مدیریت اقتضایی- اجرایی به مدیریت راهبردی- برنامه‌ای در هنر تاکید کرد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد:

اعطای نشان ابوالحسن خان صبا و عیسی خان بهادری
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد:

اعطای نشان ابوالحسن خان صبا و عیسی خان بهادری

طرح اعطای نشان ویژه ابوالحسن خان صبا و عیسی خان بهادری  برای تجلیل از مقام شامخ فعالان عرصه آموزش هنر در هنرستان‌های هنرهای زیبا از سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد:

دستورالعمل صدور مجوز تئاتر وحی منزل و غیرقابل تغییر نیست
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد:

دستورالعمل صدور مجوز تئاتر وحی منزل و غیرقابل تغییر نیست

در پی نقد برخی از منتقدان و فعالان حوزه تئاتر و نمایش نسبت به دستورالعمل پروانه اجرای نمایش، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دستورالعمل را تشریح کرد.