از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود
گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود

ایران تئاتر:نمایش سیمین و فرزان در فضای نمایش‌های عروسکی و متون ایرانی و بر اساس داستانی سر راست و جذابی شکل‌گرفته است و یک نمایش سرگرم‌کننده با طراحی دکوری ...

سیمین و فرزان

سیمین و فرزان

سیمین و فرزان-کارگردان:فهیمه عابدی-عکس:رز ارغوان-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی

کارگردان «سیمین و فرزان» حاضر در جشنواره نمایش عروسکی در گفت‌وگو با ایران تئاتر

نمایش عروسکی ظرفیت‌های متکثری برای درونمایه‌های گوناگون دارد
کارگردان «سیمین و فرزان» حاضر در جشنواره نمایش عروسکی در گفت‌وگو با ایران تئاتر

نمایش عروسکی ظرفیت‌های متکثری برای درونمایه‌های گوناگون دارد

فهیمه عابدینی نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی « سیمین و فرزان» معتقد است؛ فرمت نمایش عروسکی قابلیت‌های بسیار متکثر و متعددی برای درونمایه های گوناگون از فلسفی و ...

سیمین و فرزان

سیمین و فرزان

سیمین و فرزان-کارگردان:فهیمه عابدی-عکس:رز ارغوان-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی