در حال بارگذاری ...
از اواخر مهرماه

علی‌اصغر دشتی «نام‌بُرده» را به ایرانشهر می‌برد

علی‌اصغر دشتی سرپرست گروه تئاتر دن‌کیشوت تازه‌ترین اجرای خود با عنوان «نام‌بُرده» را در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می‌برد.

به گزارش ایران تئاتر از تاریخ ٢٥ مهر تا ٢٨ آبان در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا خواهد شد.
 علی‌اصغر دشتی نمایش «متاستاز» را در سال ١٣٩۴ به شکل گردشی در ٨ سالن تهران به روی صحنه برد.
علی‌اصغر دشتی در مورد «نام‌بُرده» نوشته است: «عواطف معاصر جمعی رویکردی بود که منجر به تولید متاستاز شد، در نام‌برده از منظری دیگر عواطف معاصر را جستجو می‌کنیم.»
به‌زودی عوامل نمایش نام‌بُرده معرفی می‌شوند.
نظرات کاربران