در حال بارگذاری ...
 • جشنواره تئاتر فجر
 • توسط هیئت مدیره مرکزی

  آیین نامه جدید شورای داوری خانه تئاتر مصوب شد

  آیین نامه منازعه و اختلافات صنفی خانه تئاتر ایران و فعالان تئاتری ایران که توسط محمدرضا غفاری، وکیل این خانه تهیه و تنظیم شده بود، در شش ماده توسط هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر مصوب شد.

  به گزارش ایران تئاتر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر؛ طبق این آئین نامه اعضای شورای داوری خانه تئاتر متشکل از یک مسئول شوراست که توسط هیات مدیره خانه تئاتر انتخاب می شود و 2 عضو  که توسط این مسئول منتخب، مصوب می شوند.
  همچنین طبق این آیین نامه مدت خدمت این شورا تا پایان ماموریت هر دوره از هیات مدیره وقت خانه تئاتر خواهد بود و پس از خاتمه  مدت ماموریت اعضای هیات مدیره زمان  ماموریت این افراد نیز به پایان می رسد.همچنین انتخاب مجدد مسئول و اعضای شورا به این سمت ها برای دوره های متوالی منعی ندارد.  
  این آیین نامه مشتمل 6 ماده و4 تبصره در تاریخ 31/04/1398 مورد تصویب هیات مدیره خانه  تئاتر قرار گرفت و از تاریخ تصویب لازم الاجراست و از این پس، آیین نامه شورای داوری خانه تئاتر ایران مصوب 5/12/88 و بازنگری مجدد آن در تاریخ 12/5/89  ملغی و بلااثر خواهد بود.
  مشروح این آئین نامه را می توانید در بخش فایل های ضمیمه  بخوانید.
  نظرات کاربران

 • جشنواره گام دوم
 • جشنواره ملی تئاتر خرمشهر
 • جشنواره سراسری تئاتر رضوی