در حال بارگذاری ...

کتاب خانه تخصصی تئاتر

ایران تئاتر بنا دارد در این بخش فهرست کتاب‌های منتشرشده در حوزه تئاتر را در دسترس علاقه‌مندان قرار دهد. در آغاز این راه گزیده مهم‌ترین عناوین کتاب‌های تخصصی منتشرشده در کشور و مجموعه آثار منتشرشده در انتشارات نمایش دربسته‌های جداگانه در ضمیمه ارائه‌شده است. همچنین این بخش میزبان انتشار فهرست کامل آثار دیگر انتشاراتی است که به‌صورت تخصصی در حوزه تئاتر فعالیت می‌کنند.
نظرات کاربران