در حال بارگذاری ...
فراخوان نخستیـن بازار بهــاره‌ تئاتــــر ایران منتشر شد

بازار بهاره تئاتر ایران از 19 تا 23 اردیبهشــــت ماه 1396 برگزار می شود

فراخوان نخستین بازار بهاره تئاتر ایران با هدف معرفی بضاعت‌ها و توانمندی‌های تئاتر ایران در سطح بین‌الملل، معرفی انواع (محتوایی و شکلی) آثار نمایشی ایران به نمایندگان تئاترها و کمپانی‌های بین‌المللی و... منتشر شد.

به گزارش ایران تئاتر، این بازار تئاتر با هدف معرفی بضاعت‌ها و توانمندی‌های تئاتر ایران در سطح بین‌الملل، معرفی انواع (محتوایی و شکلی) آثار نمایشی ایران به نمایندگان تئاترها و کمپانی‌های بین‌المللی، ارتباط بدون واسطه‌ نمایندگانِ تئاترها و کمپانی‌های بین‌المللی با تئاتر(تالار)ها و هنرمندان هنرهای نمایشی ایران، گسترش زمینه‌‌ فعالیتِ هنرمندانِ تئاتر ایران در عرصه‌های بین‌المللی، استقلال بخشیدن به فعالیت‌های تئاتر(تالار)ها و کمپانی‌های تئاتر ایران در مراودات بین‌المللی به منظور گسترش و معرفی تئاتر ایران و نیز رونق فعالیت‎های اقتصادی، طراحی و کلیات اجرایی ، ضوابط و زمانبندی برگزاری آن در فراخوان منتشر شده است.
اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اهداف ذکر شده و به منظورِ انسجام بخشیدن به فعالیت‌ها و ایجاد نظم لازم در برگزاری «نخستین بازار بهاره‌ تئاتر ایران»، مجموعا 24 ظرفیت (سانس) برای ارایه‌ اجراها (جدول شماره 1) پیش‌بینی کرده است. هر ظرفیت 90 دقیقه‌ است و هر تئاتر یا انجمن‌ هنرهای نمایشی هر استان، می‌تواند حداکثر 6 اثر (اجرا) را برای یک ظرفیت 90 دقیقه‌ای پیشنهاد دهد.
نمایندگان تئاترها و کمپانی‌هایِ بین‌المللی که به دعوت اداره‌کل هنرهای نمایشی در زمان برگزاری «نخستین بازار بهاره‌ تئاتر ایران» در تهران به سر خواهند برد، مطابق جدول شماره 1 و نوبت‌های مشخص شده در هر یک از تئاترهای نمایشی حضور پیدا خواهند کرد و از برنامه‌های تدارک دیده شده (حداکثر 6 اثر با محدوده‌ زمانی 90 دقیقه) بازدید خواهند کرد.
درباره‌ فعالیت‌های نمایشی و آماده‌سازی اجراها برای ارایه، تئاترها و یا انجمن‌ هنرهای نمایشی هر استان که آثارشان مورد تایید قرار گرفته است، موظف به آماده کردن شرایط کمی و کیفی لازم هستند.
مطابق فراخوان ضوابط شرکت در این بازار در 19 بند ارائه شده و زمان اتمام دریافت تقاضاها برای حضور در این بازار 20 دید ماه 1395 اعلام شده است:

اهدافِ برگزاری
معرفی بضاعت‌ها و توانمندی‌های تئاتر ایران در سطحِ بین‌الملل؛
معرفی انواعِ (محتوایی و شکلی) آثار نمایشی ایران به نمایندگانِ تئاترها و کمپانی‌های بین‌المللی؛
ارتباطِ بدونِ واسطه‌ی نمایندگانِ تئاترها و کمپانی‌های بین‌المللی با تئاتر[تالار]ها و هنرمندانِ هنرهای نمایشی ایران؛
گسترشِ زمینه‌‌ی فعالیتِ هنرمندانِ تئاتر ایران در عرصه‌های بین‌المللی؛
استقلال بخشیدن به فعالیت‌های تئاتر[تالار]ها و کمپانی‌های تئاتر ایران در مراوداتِ بین‌المللی به منظورِ گسترش و معرفیِ تئاتر ایران و نیز رونقِ فعالیت‎‌های اقتصادی ایشان.

کلیات اجرایی
اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اهدافِ ذکر شده و به منظورِ انسجام بخشیدن به فعالیت‌ها و ایجادِ نظمِ لازم در برگزاری "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران"، مجموعن 24 ظرفیت (سئانس) برای ارایه‌ی اجراها (جدول شماره 1) پیش‌بینی کرده است. هر ظرفیت 90 دقیقه‌ است و هر تئاتر[تالار] یا انجمن‌ هنرهای نمایشی هر استان، می‌تواند حداکثر 6 اثر (اجرا) را برای یک ظرفیتِ 90 دقیقه‌ای پیشنهاد دهد. نمایندگانِ تئاترها و کمپانی‌هایِ بین‌المللی که به دعوت اداره‌کل هنرهای نمایشی در زمانِ برگزاری "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" در تهران به سر خواهند برد، مطابقِ جدول شماره 1 و نوبت‌های مشخص شده در هر یک از تئاتر[تالار]های نمایشی حضور پیدا خواهند کرد و از برنامه/برنامه‌های تدارک دیده شده (حداکثر 6 اثر با محدوده‌ی زمانی 90 دقیقه) بازدید به عمل خواهند آورد. اسکان و پذیرایی و تمام مواردِ پشتیبانیِ مرتبط با نمایندگانِ تئاترها و کمپانی‌هایِ بین‌المللی بر عهده‌ی اداره‌کل هنرهای نمایشی خواهد بود؛ اما درباره‌ی فعالیت‌های نمایشی و آماده‌سازی اجراها برای ارایه، تئاتر[تالار]ها و یا انجمن‌ هنرهای نمایشی هر استان که آثارشان مورد تایید قرار گرفته است، موظف به آماده کردن شرایطِ کمی و کیفی لازم هستند.

ضوابط
تعداد ظرفیت‌های پیش‌بینی شده: 24 سئانس؛
زمانِ هر ظرفیت: 90 دقیقه؛
هر ظرفیت برای  ارایه‌ی ‌آثارِ  یک تئاتر(تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی استان اختصاص دارد؛
نکته 1: ضروری است که حداقل 2 اثر به شکل زنده ارایه شوند؛
نکته 2: برای ارایه‌ی هر اثر به شکلِ زنده، حداکثر 10 تا 15 دقیقه اختصاص داده شود تا تعدادِ آثارِ بیشتری (حداکثر 6 اثر) در ظرفیتِ اختصاص داده شده (90 دقیقه) به نمایش در آیند؛
نکته 3: ارایه و پیشنهادِ یک نمایش از سوی دو تئاتر(تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها، ضمن کم کردنِ فضا و امکان برای دیگر متقاضیان، موجب خواهد شد تا پیشنهادهایِ هر دو تئاتر(تالار) از سوی دبیرخانه‌ی "نخستین بازارِ بهاره‌ی تئاتر ایران" کنار گذاشته شوند.
محدودیتی برای نوعِ آثارِ پیشنهادی (صحنه‌ای، خیابانی، کودک و نوجوان، عروسکی و...) و همچنین نحوه‌ی ارایه‌ی آن‌ها (زنده، ویدیو پروجکشن، تمرین و...) با مضامین و گونه‌هایِ مختلف به ستادِ "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" وجود ندارد. نیاز است که هنگامِ ارایه‌ی پیشنهاد، توضیحاتِ کافی و مکتوب درباره‌ی جزییاتِ مستتر (یک یا چند اثر و نحوه‌ی ارایه) در یک ظرفیتِ (سئانس) 90 دقیقه‌ای، مطابقِ جدول 2 ارایه و پیشنهاد شود؛
تئاتر[تالار]های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیشنهاد دهنده‌‌ی اجراها خواهند بود و به تقاضاهای واصله از سوی دیگر افراد به غیر از مدیرانِ تئاتر[تالار]ها ترتیب اثر داده نخواهد شد؛
حقوقِ تهیه‌کنندگیِ تولیداتِ معرفی شده، می‌تواند متعلق به تئاتر[تالار]های نمایشی کشورمان باشد و یا گروه‌ها، کارگردانان و... می‌توانند در یک تفاهم‌نامه با تئاتر[تالار] نوعِ توافق‌شان با یکدیگر را مشخص نمایند؛
ضروری است گروه‌های تئاترِ استان‌ها برای حضور از طریقِ انجمن‌های هنرهای نمایشی استانِ مربوطه به دبیرخانه‌ی "نخستین بازارِ بهاره‌ی تئاتر ایران" معرفی شوند. مجموعن 8 ظرفیت (حداکثر 48 اثر) برای معرفیِ تئاتر شهرستان پیش‌بینی شده است و به همین منظور 8 ظرفیتِ 90 دقیقه‌ای از تالارهای تهران و در زمانِ برگزاری "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" از سویِ ستاد برگزاری در اختیار این گروه‌ها قرار داده خواهد شد؛
محدودیتی برای زمانِ تولیدِ اثر (مربوط به سال‌های گذشته) وجود ندارد؛ اما هر اثر صرفن می‌تواند از سوی یک تئاتر(تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی (برای گروه‌های تئاتر استانی) استان معرفی شوند؛
ارایه و اجرایِ نمایش‌های خاص (اجرا در فضاهای باز و...) قابل تحقق خواهد بود؛ اما ضروری است در ظرفیت و زمانِ اختصاص داده شده (90 دقیقه) تمامِ پیش‌بینی‌ها انجام پذیرد؛
ضروری است که مدیر هر تئاتر[تالار] یا مدیر انجمن هنرهای نمایشی هر استان در صورتِ تمایل، تقاضای حضور در "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" را همراه با درخواستِ کتبی و مواردِ درخواست شده‌ تا 20 دی ماه 1395 برای بررسیِ به ستاد "نخستین بازارِ بهاره‌ی تئاتر ایران" ارسال نماید. مدارکِ درخواستی به شرح زیر است:
- الف) برنامه‌های مکتوبِ پیشنهادی (اجراهای پیش‌بینی شده و نحوه‌ی ارایه‌ی هر یک تا سقف 6 اثر) برای یک ظرفیتِ 90 دقیقه‌ای به همراه DVD (فرمتmp4 ) آثار و تکمیلِ فرم شماره 2؛
- ب) ارایه‌ی یک کپی از مجوزِ اجرای عمومیِ صادر شده برای هر یک از اجراها، عطف به بند 13؛
- ج) تحویلِ همزمانِ یک CD محتوی مدارکِ مرتبط با اجراهای پیشنهاد شده به دو زبانِ فارسی و انگلیسی؛ شامل: (1) خلاصه‌ی 150 کلمه‌ای و حروفچینی شده‌ی هر نمایش (2) بیوگرافی و عکس نویسنده و کارگردان (فرمت JPG) هر نمایش (3) تعداد 5 قطعه عکس از هر نمایش (فرمت JPG) با کیفیت بالا برای چاپ (4) تاییدیه‌ی نویسنده و کارگردان (هر دو) نمایش، مبنی بر رضایت از حضورِ اثرشان در "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" (5) فهرستِ عوامل هر نمایش (6) سابقه‌ی فعالیتِ هر گروه نمایشی تا سقفِ 100 کلمه (7) سابقه‌ی فعالیت تئاتر(تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی تا سقفِ 100 کلمه.
- نکته 1: ضروری است تمام مواردِ نوشتاری، حروفچینی شده و در داخلِ CD همراه با یک نسخه‌ی (فارسی و انگلیسی) پرینت گرفته شده تحویل داده شوند؛
- نکته 2: نیازی به ارایه‌ی متن‌ِ نمایش‌ها نیست.
دبیرخانه‌ی برگزاری "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" بعد از دریافتِ پیشنهادهای رسیده، اسامیِ تئاتر[تالار]ها، انجمن‌های نمایشی استان و تولید یا تولیداتِ اعلام شده را تا 1 اسفند ماه 1395 اعلام خواهد کرد؛
 مواردِ تاثیرگذار برای پذیرشِ آثار به شرح زیر است:
- کیفیت و تنوع (ردیف 4 فراخوان) در ارایه‌ و پیشنهادِ آثار (حداکثر 6 اثر) برای یک ظرفیت 90 دقیقه‌ای؛
- تنوع در نوع اشکال و گونه‌های نمایشی و نیز گروه‌ها و عواملِ نمایش‌های پیشنهاد شده؛
- داشتن وب‌سایت به دو زبانِ انگلیسی و فارسی با مدیریتِ تئاتر(تالار) یا انجمن‌ هنرهای نمایشی متقاضی؛
- تعهدِ عملی در آماده‌سازیِ زیرنویسِ انگلیسی برای آثارِ ارایه شده و یا ترجمه‌ی همزمان؛
- پیشنهاد برایِ ارایه‌ی قطعاتِ زنده‌ی حداقل 2 نمایش (هر یک مابین 10 تا 15 دقیقه) از میان 6 نمایشِ پیشنهادی (4 نمایش دیگر می‌توانند مطابقِ توضیحاتِ ردیف 4 فراخوان ارایه شوند)؛
- ارایه‌ی اطلاعاتِ دقیق و به موقعِ درخواست شده از سوی ستادِ برگزاری "نخستین بازارِ بهاره‌ی تئاتر ایران".
 آثاری که در "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" ارایه خواهند شد باید پیش از این اجرای عمومی داشته و مجوزهای لازم (پروانه‌ی اجرا) را اخذ کرده باشند. آن دسته از گروه‌هایی که تمایل به ارایه‌ی بخشی از تمرینِ نمایش خود در ظرفیتِ پیش‌بینی شده دارند، ضروری است که مجوزهای اولیه (متن) را به ستادِ "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" ارایه نمایند؛
ستادِ "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" برای هر یک از ظرفیت‌ها، مبتنی بر نوع و تعدادِ آثاری که ارایه خواهند شد، مبلغی مابین 5 تا 10 میلیون تومان به عنوانِ کمک به تئاتر[تالار]ها پرداخت خواهد کرد؛
پیش‌بینیِ اجرای عمومی برای آثارِ معرفی شده توسطِ تئاتر[تالار]ها همزمان با برگزاری "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" بلامانع خواهد بود؛
پس از اعلامِ نتایج (1 اسفند ماه)، تمامِ مواردِ توافقی مابینِ ستاد "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" و تئاتر[تالار]ها بر اساسِ یک تفاهم‌نامه تنظیم و تبیین خواهد شد تا تعهداتِ طرفین مشخص و قابل پی‌گیری باشد؛
ضروری است تئاتر(تالار)ها و یا انجمن‌های‌ هنرهای‌نمایشی هر استان که پیشنهاد‌هایشان مورد تایید قرار می‌گیرد، تمامی مدارک و اطلاعاتِ تکمیلیِ درخواست شده‌ی بعدی را پس از اعلام نتایج به فوریت و تا 4 اسفند ماه به دبیرخانه "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" تحویل نمایند تا در اطلاع‌رسانی بیرون مرزی اختلالی رخ ندهد؛
پس از انتشارِ جدولِ آثار، تمامِ موادِ تبلیغی در سایتِ پیش‌بینی شده قرار داده خواهد شد. اپراتوری این سایت با ستادِ برگزاری "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" است؛ اما ارایه‌ی مواد تبلیغی (اشاره شده در ردیف 10) و یک فیلم 3 دقیقه‌ای (فرمت mp4) از هر نمایشِ پذیرفته شده همراه با زیرنویس انگلیسی؛ شامل نام اثر، نام نویسنده، نام کارگردان، نام تهیه‌کننده، نام بازیگران، نام سایر عوامل، نشانی الکترونیکی تئاتر(تالار)، وب‌سایت تئاتر(تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی استان، نشانی پستی، شماره‌ی تلفن و شماره‌ی نمابر بر عهده‌ی تئاتر[تالار]ها یا انجمن‌های هنرهای نمایشی خواهد بود؛نکته 1: ضروری است که در آغازِ این فیلم، نشان و لوگوی "نخستین بازار بهاره‌ی تئاتر ایران" قرار داده شود و انتهای آن نشان و آرمِ تئاتر(تالار) یا انجمنِ هنرهای نمایشی استان ، همراه با آرم و نشانِ گروه نمایشی؛
نکته 2: رعایتِ در ترتیبِ ذکر مواردِ اشاره شده (بالا) برای زیر نویس‌های فیلم ضروری است؛
نکته 3: ضروری است که هیچ کلمه و نامی بر روی تصاویر قرار داده نشود و تمام اطلاعاتِ درخواستی (بالا) به زبان انگلیسی زیرنویس شوند.
 تئاترها در ایجادِ نمایشگاه، ارایه‌ی بسته‌های تبلیغی، کتابچه‌ی معرفیِ فعالیت‌های تئاتر(تالار) و گروه‌های نمایشی تحتِ پوشش، نمونه‌هایDVD   و مواردی از این دست به نمایندگانِ تئاترها و کمپانی‌های بین‌المللی مختار خواهند بود.
 جدول زمان‌بندی:
اتمامِ زمان دریافتِ تقاضاها: تا 20 دی ماه 1395
اعلام نتایج: تا 1 اسفند ماه 1395
تکمیل پرونده و مدارک درخواستی: تا 4 اسفند ماه
زمان برگزاری: 19 تا 23 اردیبهشــــت ماه 1396
نخستین بازاربهاره تئاتر اردیبهشت ماه سال ۹۶ توسط اداره کل هنرهای نمایشی برگزار خواهد شد.
 
مطالب مرتبط

در نشست قادر آشنا با روسای دفاتر انجمن هنرهای نمایشی رخ داد:

مشخص شدن سهم تئاتر استان‌ها از توجه اداره‌کل هنرهای نمایشی
تفاهم‌نامه حمایت از تئاتر استان‌ها منعقد می‌شود
در نشست قادر آشنا با روسای دفاتر انجمن هنرهای نمایشی رخ داد:

مشخص شدن سهم تئاتر استان‌ها از توجه اداره‌کل هنرهای نمایشی
تفاهم‌نامه حمایت از تئاتر استان‌ها منعقد می‌شود

نخستین جلسه گفت‌وگوی مدیرکل هنرهای نمایشی و مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور با روسای شعب انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها متاثر از شرایط شیوع بیماری کرونا، روز گذشته ۳۰ تیرماه در فضای مجازی و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

|

با رویکرد استمرار ارتباط شهروندان با تئاتر در شرایط کرونا

فراخوان «خیابان تئاتر ایران» منتشر شد
با رویکرد استمرار ارتباط شهروندان با تئاتر در شرایط کرونا

فراخوان «خیابان تئاتر ایران» منتشر شد

برنامه «خیابان تئاتر ایران» در پی برگزار نشدن جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به شکل مرسوم در سال جاری به جهت تبعات شیوع ویروس کرونا، با رویکرد استمرار ارتباط شهروندان با تئاتر و به ویژه نمایش‌های خارج از صحنه‌های مرسوم، برگزار می‌شود.

|

اطلاعیه شماره ۴ اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره دو جشنواره مهم سال

برگزاری جشنواره‌های تئاتر کودک همدان و خیابانی مریوان امکان پذیر نیست
اطلاعیه شماره ۴ اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره دو جشنواره مهم سال

برگزاری جشنواره‌های تئاتر کودک همدان و خیابانی مریوان امکان پذیر نیست

اداره‌کل هنرهای نمایشی با استناد به دلایل و شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا و پس از مشورت با نهادهای مربوطه از جمله ستاد ملی مبارزه با کرونا، برنامه‌ای جهت حمایت از برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان و خیابانی مریوان به شکل سال‌های گذشته ندارد.

|

درباره تعطیلی تئاتر استان‌ها

اطلاعیه شماره ۳ اداره‌کل هنرهای نمایشی منتشر شد
درباره تعطیلی تئاتر استان‌ها

اطلاعیه شماره ۳ اداره‌کل هنرهای نمایشی منتشر شد

اداره‌کل هنرهای نمایشی سومین گزارش خود را در رابطه با رصد و پیگیری شرایط و مشکلات گروه‌های نمایشی و تماشاخانه‌های خصوصی در وضعیت همه‌گیری بیماری کرونا این بار با تمرکز بر تئاتر استان‌ها منتشر کرد.

|

اولین گزارش اداره‌کل هنرهای نمایشی در شرایط کرونایی منتشر شد

پیگیری پرداخت تعهدات دولت برای حمایت از هنرمندان آسیب‌دیده
اولین گزارش اداره‌کل هنرهای نمایشی در شرایط کرونایی منتشر شد

پیگیری پرداخت تعهدات دولت برای حمایت از هنرمندان آسیب‌دیده

اداره‌کل هنرهای نمایشی نخستین گزارش خود را در رابطه با رصد و پیگیری شرایط و مشکلات گروه‌های نمایشی و تماشاخانه‌های خصوصی در وضعیت همه‌گیری بیماری کرونا منتشر کرد.

|

نظرات کاربران