گفت‌وگو با محمد نادری بازیگر نمایش «سقوط در کوه مورگان»

تراژدی مدرن بر پایه تنهایی آدم‌ها شکل گرفته است
گفت‌وگو با محمد نادری بازیگر نمایش «سقوط در کوه مورگان»

تراژدی مدرن بر پایه تنهایی آدم‌ها شکل گرفته است

محمد نادری بازیگر نمایش «سقوط در کوه مورگان» به ایران تئاتر گفت: اعتقاد شخصی‌ام این است که تراژدی مدرن بر اساس تنهایی آدم‌ها شکل گرفته است. همه ما به شدت در این ...

صفحه  7  از  5158