از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی دوباره به آیین‌ها و سنت‌های نمایشی دیرپای ایران‌زمین

تعزیه؛ نمایشی کهن با مفاهیم عاشورایی
نگاهی دوباره به آیین‌ها و سنت‌های نمایشی دیرپای ایران‌زمین

تعزیه؛ نمایشی کهن با مفاهیم عاشورایی

سعید نوریان*: تعزیه در آذربایجان و به‌ویژه در اردبیل با توجه به پیشنیه غنی تاریخی، فرهنگی و مذهبی این دیار از اهمیت خاصی در بین مردم منطقه برخوردار است و به‌رغم ...

با ابلاغ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل:

هیئت انتخاب جشنواره تئاتر خیابانی اویان معرفی شدند
با ابلاغ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل:

هیئت انتخاب جشنواره تئاتر خیابانی اویان معرفی شدند

با ابلاغ مدیر کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل، شهرام پوردنیا، عباس جاهد و مجید برجعلی‌زاده به عنوان اعضای هیئت انتخاب آثار جشنواره استانی تئاتر خیابانی اویان ...

با ابلاغ مدیر کل ارشاد استان اردبیل؛

هیئت انتخاب جشنواره تئاتر خیابانی اویان معرفی شدند
با ابلاغ مدیر کل ارشاد استان اردبیل؛

هیئت انتخاب جشنواره تئاتر خیابانی اویان معرفی شدند

با ابلاغ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، شهرام پوردنیا، عباس جاهد و مجید برجعلی‌زاده به عنوان اعضای هیئت انتخاب آثار جشنواره استانی تئاتر خیابانی اویان ...