از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به تئاتر استان‌ها در هفته‌ای که گذشت

گرمای تئاتر استان‌ها در آغاز تابستان و سد موج پنجم کرونا
نگاهی به تئاتر استان‌ها در هفته‌ای که گذشت

گرمای تئاتر استان‌ها در آغاز تابستان و سد موج پنجم کرونا

در هفته ای که گذشت تئاتر استان‌ها روزهای درخشانی را پشت سر گذاشت. با وجود خیز مجدد کرونا در بسیاری از شهرهای کشور، تئاتر در استان‌ها روزهای فعال و پرخبری را پشت ...

مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران در چهلمین روز درگذشت هنرمند:

مرحوم  اسدی هفت خوان هنر و معرفت و عشق را طی کرد
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران در چهلمین روز درگذشت هنرمند:

مرحوم اسدی هفت خوان هنر و معرفت و عشق را طی کرد

رضا بصیرت، مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد عظیم اسدی، گفت: مرحوم عظیم اسدی، هفت خوان هنر و معرفت و عشق را طی نمود و به قله رسید.