از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اهدای جوایز برگزیدگان در آیین اختتامیه

جشنواره تئاتر استان تهران با درخشش « یک خانواده محترم» به پایان رسید
با اهدای جوایز برگزیدگان در آیین اختتامیه

جشنواره تئاتر استان تهران با درخشش « یک خانواده محترم» به پایان رسید

آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر استان تهران شب گذشته ۱۰ شهریورماه در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد و نمایش«یک خانواده محترم» برترین جوایز را به خود ...