از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیر مرکز سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان  و نوجوانان:

این روزها تمام پروتکل ها در کانون پرورش فکری اجرا می شود
مدیر مرکز سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:

این روزها تمام پروتکل ها در کانون پرورش فکری اجرا می شود

امیر مشهدی عباس مدیر مرکز سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تشریح تمام پروتکل هایی که این روزها برای حضور بچه ها در سالن های تئاتر رعایت می شود ، ...