از تاریخ
 تا تاریخ
 
سیصدو شصت و پنج روز تا بازیگری

سیصدو شصت و پنج روز تا بازیگری

هیئت رئیسه جدید انجمن هنرهای نمایشی استان تهران از اولین پروژه آموزشی خود با نام سیصدو شصت و پنج روز تا بازیگری رونمایی کرد.در این طرح که به همت انجمن هنرهای نمایشی ...