از تاریخ
 تا تاریخ
 
انوش معظمی در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر مطرح کرد

تامین ذائقه مخاطب  تئاتر کودک امروز کار سختی است
انوش معظمی در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر مطرح کرد

تامین ذائقه مخاطب تئاتر کودک امروز کار سختی است

ایران‌تئاتر: دیدن نمایش گربه ای در قصر ملکه برای مخاطب کودک دریچه ای جذاب و دیدنی، پر از نور و هیجان و موسیقی را در قالبی داستانی فولکلور باز می کند. انوش معظمی یک ...

انوش معظمی نویسنده و بازیگر غبار :

اگر نقش جای کار داشته باشد  ، مثبت و منفی بودنش اهمیتی ندارد
انوش معظمی نویسنده و بازیگر غبار :

اگر نقش جای کار داشته باشد ، مثبت و منفی بودنش اهمیتی ندارد

ایران تئاتر:انوش معظمی با نقش‌های منفیش در سینما و تلویزیون به شهرت رسید و بدمن جدیدی در دنیای تصویر و سینما ظهور پیدا کرد. معظمی در تئاتر با بزرگان مثل پری صابری، ...