از تاریخ
 تا تاریخ
 
بهرام ابراهیمی در نشست تحلیل ساختار، محتوا و جایگاه ادبیات نمایشی در رادیو بررسی کرد:

فوت و فن بازیگری در نمایش رادیویی
بهرام ابراهیمی در نشست تحلیل ساختار، محتوا و جایگاه ادبیات نمایشی در رادیو بررسی کرد:

فوت و فن بازیگری در نمایش رادیویی

بازیگری در نمایش رادیویی، موضوع ششمین پنل از مجموعه نشست تحلیل ساختار، محتوا و جایگاه ادبیات نمایشی در رادیو بود که با سخنرانی بهرام ابراهیمی برگزار شد.

بهرام ابراهیمی در گفت وگو با ایران تئاتر عنوان کرد

تلویزیون تئاتر ایران تاثیرات مثبت چند سویه دارد
آموزش ، مرور تجربه ، حفظ مخاطب تئاتر و ...
بهرام ابراهیمی در گفت وگو با ایران تئاتر عنوان کرد

تلویزیون تئاتر ایران تاثیرات مثبت چند سویه دارد
آموزش ، مرور تجربه ، حفظ مخاطب تئاتر و ...

پخش تئاترهای دو سال اخیر که فرصت روی صحنه رفتن را به واسطه کرونا نداشتند از طریق پلتفرم تلویزیون تئاتر ایران یک راهبرد موثر و کارا است.

یادداشت امیر دژاکام به مناسبت بزرگداشت یک هنرمند در جشنواره تئاتر فجر

بهرام ابراهیمی، مردی برای تموم فصول
یادداشت امیر دژاکام به مناسبت بزرگداشت یک هنرمند در جشنواره تئاتر فجر

بهرام ابراهیمی، مردی برای تموم فصول

امیر دژاکام کارگردان و نویسنده تئاتر و سینما به بهانه بزرگداشت بهرام ابراهیمی در سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر یادداشتی را در توصیف این هنرمند پیشکسوت و برجسته منتشر ...