از تاریخ
 تا تاریخ
 
لب کلام هنرمندان در گفت‌وگوهای هفته 45

انتظار و امید برای آمدن روزهای بهتر
 بین بیکاری و مرگ یکی را انتخاب کنیم!
لب کلام هنرمندان در گفت‌وگوهای هفته 45

انتظار و امید برای آمدن روزهای بهتر
بین بیکاری و مرگ یکی را انتخاب کنیم!

ایران تئاتر- عباس عبدالعلی‌زاده: باز بودن یا بسته شدن سالن های تئاتر مهمترین موضوع مطرح شده در گفت و گوهای هفته قبل بود و هنرمندان در گفت و گوهای مختلف دلایل خود برای ...

بهروز سروعلیشاهی کارگردان نمایش:

«عبور» دغدغه امروز جامعه ماست
در یک جنگ نامرئی با کرونا هستیم تا حرفه خودمان را پیش ببریم
بهروز سروعلیشاهی کارگردان نمایش:

«عبور» دغدغه امروز جامعه ماست
در یک جنگ نامرئی با کرونا هستیم تا حرفه خودمان را پیش ببریم

ایران تئاتر :مهاجرت یک مفهوم اسطوره‌ای است که در ادبیات و فرهنگ باستان نیز به آن پرداخته شده است، این مفهوم و چالش‌های مرتبط با آن موقعیت‌های نمایشی جذابی به وجود ...