از تاریخ
 تا تاریخ
 
بررسی روال تئاتری شدن داریوش اسدزاده به مناسبت هفتمین روز درگذشت این هنرمند

نامی نیکو و ماندگار
بررسی روال تئاتری شدن داریوش اسدزاده به مناسبت هفتمین روز درگذشت این هنرمند

نامی نیکو و ماندگار

ایران تئاتر- رضا آشفته:  داریوش اسد زاده به آرزوی صد ساله شدنش همانند ناصرالدین شاه نرسید اما برخلاف آن پادشاه بدنام از خود نام نیکی را در سرزمین ایران بر جای نهاد و ...

ایرج راد در مراسم تشییع پیکر زنده یاد داریوش اسدزاده

داریوش اسدزاده شاهدی بر فراز و فرودهای تاریخ  تئاتر معاصر ایران بود
ایرج راد در مراسم تشییع پیکر زنده یاد داریوش اسدزاده

داریوش اسدزاده شاهدی بر فراز و فرودهای تاریخ تئاتر معاصر ایران بود

ایران تئاتر:ایرج راد رئیس هیات مدیره خانه تئاتر در مراسم تشییع پیکر زنده یاد داریوش اسدزاده گفت: ما در واقع تاریخ شفاهی بخشی از هنر نمایش این مملکت را از دست دادیم. ...