از تاریخ
 تا تاریخ
 
بازیگر ایستاده در غبار و ماجرای نیمروز نمایش دایره را روی صحنه می برد

هادی حجازی فر جنگ ایران و عراق را در نمایش عروسکی دایره روایت می کند
بازیگر ایستاده در غبار و ماجرای نیمروز نمایش دایره را روی صحنه می برد

هادی حجازی فر جنگ ایران و عراق را در نمایش عروسکی دایره روایت می کند

هادی حجازی فر کارگردان – بازیگر با سابقه تئاتر دارای مدرک کارشناسی نمایش عروسکی از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران است و نگارش و کارگردانی نمایش جایی دیگر؛ ...