از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «یکی نبود، یکی بود» نوشته رها جهانشاهی و کار علی کوزه‌گر

همچون رقصی فاقد بدن
نگاهی به نمایش «یکی نبود، یکی بود» نوشته رها جهانشاهی و کار علی کوزه‌گر

همچون رقصی فاقد بدن

علیرضا نراقی: با تحولات تئاتر معاصر مفهوم میزانسن به‌مثابه امری بنیادین در هنر نمایش، دچار دگرگونی ماهوی شد. این بدان معنا نیست که میزانسن جایگاه و اهمیت خود را ...

نگاهی به نمایش «سیزده‌بدر» نوشته محمود احدی‌نیا و کار حسین میرزامحمدی

وقتی خانه پدری پوسیده بود
نگاهی به نمایش «سیزده‌بدر» نوشته محمود احدی‌نیا و کار حسین میرزامحمدی

وقتی خانه پدری پوسیده بود

علیرضا نراقی: رئالیسم به‌مثابه یک سبک در تاریخ هنر و ادبیات داستانی و دراماتیک در زمینه‌ای از جبر و موجبیت محقق می‌شود، از این نظر رئالیسم به منطق تراژدی‌ها ...

گزارش آماری فروش نمایش‌های تماشاخانه‌ ایرانشهر

«معرکه در معرکهِ» سیاوش طهمورث میلیاردی شد
گزارش آماری فروش نمایش‌های تماشاخانه‌ ایرانشهر

«معرکه در معرکهِ» سیاوش طهمورث میلیاردی شد

بنا به اعلام آمار فروش نمایش‌هایی که فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ در تماشاخانه‌ ایرانشهر به‌ صحنه رفته‌اند، «معرکه در معرکهِ» سیاوش طهمورث از مرز یک میلیاد و ۱۰۰ میلیون ...