از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفتگو با سکینه عرب‌نژاد، مترجم و فعال تئاتر کرمان :

خوب است تولیدات روی محور تحولات انسانی در بحران‌ باشد
گفتگو با سکینه عرب‌نژاد، مترجم و فعال تئاتر کرمان :

خوب است تولیدات روی محور تحولات انسانی در بحران‌ باشد

ایران تئاتر:سکینه عرب‌نژاد مدیر مکتب هنری هزار و یکشب است که در طول سال‌های فعالیت‌ خود، حرفه‌ی اصلی‌ خود را مترجمی در حوزه‌ی تئاتر می‌داند، اما در کارنامه‌ی ...