از تاریخ
 تا تاریخ
 
تاریخ‌نگاری ایران تئاتر از نسل اولی‌های تئاتر ایران

سیدعلی خان نصر؛ سیاست دان، هنرمند و عاشق نمایش
تاریخ‌نگاری ایران تئاتر از نسل اولی‌های تئاتر ایران

سیدعلی خان نصر؛ سیاست دان، هنرمند و عاشق نمایش

ایران‌تئاتر-پیمان شیخی: هنر تئاتر ایران، طی یک قرن گذشته، هنرمندان بسیاری را تربیت نموده که نام برخی از ایشان ثبت و نام بسیاری از ایشان فراموش شده است؛ اما این ...

با حضور هنرمندان تئاتر و سینما در مجموعه گردشگری بومی خانه نقلی کاشان

افتتاح سالن 65 نفره تئاتر به نام استاد سیدعلی نصر در زادگاهش
با حضور هنرمندان تئاتر و سینما در مجموعه گردشگری بومی خانه نقلی کاشان

افتتاح سالن 65 نفره تئاتر به نام استاد سیدعلی نصر در زادگاهش

سالن خصوصی تئاتر استاد سید علی نصر با حضور هنرمندان شناخته‌شده تئاتر و سینما در مجموعه تاریخی خانه نقلی کاشان آغاز بکار کرد.