از تاریخ
 تا تاریخ
 
فهیمه عابدینی در گفت‌وگو با ایران تئاتر عنوان کرد:

اجرای نمایش در فضای مجازی امتیازات خاص خودش را دارد
نام گلزار محمدی همواره در تاریخ تئاتر عروسکی پابرجا است
فهیمه عابدینی در گفت‌وگو با ایران تئاتر عنوان کرد:

اجرای نمایش در فضای مجازی امتیازات خاص خودش را دارد
نام گلزار محمدی همواره در تاریخ تئاتر عروسکی پابرجا است

عابدینی گفت:اجرای نمایش در فضای مجازی در حین برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی امتیازات خاصی مثل افزایش تعداد مخاطبان را دارد.

گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود
گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود

ایران تئاتر:نمایش سیمین و فرزان در فضای نمایش‌های عروسکی و متون ایرانی و بر اساس داستانی سر راست و جذابی شکل‌گرفته است و یک نمایش سرگرم‌کننده با طراحی دکوری ...

کارگردان «سیمین و فرزان» حاضر در جشنواره نمایش عروسکی در گفت‌وگو با ایران تئاتر

نمایش عروسکی ظرفیت‌های متکثری برای درونمایه‌های گوناگون دارد
کارگردان «سیمین و فرزان» حاضر در جشنواره نمایش عروسکی در گفت‌وگو با ایران تئاتر

نمایش عروسکی ظرفیت‌های متکثری برای درونمایه‌های گوناگون دارد

فهیمه عابدینی نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی « سیمین و فرزان» معتقد است؛ فرمت نمایش عروسکی قابلیت‌های بسیار متکثر و متعددی برای درونمایه های گوناگون از فلسفی و ...