از تاریخ
 تا تاریخ
 
پویا سعیدی کارگردان «لانچر ۵»  در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر بیان کرد

تماشاگر را به  هزارتوی میان دروغ و حقیقت دعوت می‌کنیم
پویا سعیدی کارگردان «لانچر ۵» در گفت‌وگو با ایران‌تئاتر بیان کرد

تماشاگر را به هزارتوی میان دروغ و حقیقت دعوت می‌کنیم

ایران‌تئاتر: سه قتل ، مجموعه‌ای از ناشناخته‌ها و مجهولات ، اظهارات ضد و نقیض و تعداد زیادی مظنون در دستان یک افسر اداره بازرسی ارتش(سروان شایگان) برای راز گشایی از ...