از تاریخ
 تا تاریخ
 
محمد نیازی در گفت وگو با ایران تئاتر خبر داد

«آیراچ» در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد به صحنه می‌رود
محمد نیازی در گفت وگو با ایران تئاتر خبر داد

«آیراچ» در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد به صحنه می‌رود

ایران‌تئاتر: سیاست گذاری درست در مدیریت تئاتر در سال های اخیر باعث شده تئاتر در شهرستان ها رشد و پیشرفت خوبی داشته باشد و کارهای خوب خیلی از گروه های تئاتری شهرستانی ...

گفت وگو با محمد نیازی کارگردان نمایش یتیم خانه فونیکس

با پرفروش ترین نمایش تاریخ شهرمشهد به جشنواره تئاترفجرآمده ام
گفت وگو با محمد نیازی کارگردان نمایش یتیم خانه فونیکس

با پرفروش ترین نمایش تاریخ شهرمشهد به جشنواره تئاترفجرآمده ام

ایران تئاتر:محمد نیازی فارغ التحصیل رشته حسابداری است ونمایش یتیم خانه فونیکس یک اثر اپرایی – موسیقیایی است که تلفیق مناسبی از موسیقی پاپ درفضای تئاتری درآن شکل ...