از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت‌وگو با کارگردان نمایش «عشق در پیری»

مرتضی فرهادنیا: تلاش کردم نمایش ایرانی را به ایرانی بودن آن بازگردانم
گفت‌وگو با کارگردان نمایش «عشق در پیری»

مرتضی فرهادنیا: تلاش کردم نمایش ایرانی را به ایرانی بودن آن بازگردانم

مرتضی فرهادنیا، کارگردان نمایش «عشق در پیری» گفت هنگام انتخاب این متن برای اجرا، اولین موضوعی که در ذهن من به وجود آمد، این بود که چه‌کار کنم که نمایش ایرانی را که در ...