از تاریخ
 تا تاریخ
 
مرضیه شریفی نویسنده حاضر در طرح نخل سرخ در گفتگو با ایران تئاتر:

«رستگاری در خط سیاه» در بستری از حقیقت شکل گرفته است
مرضیه شریفی نویسنده حاضر در طرح نخل سرخ در گفتگو با ایران تئاتر:

«رستگاری در خط سیاه» در بستری از حقیقت شکل گرفته است

ایران تئاتر: مرضیه شریفی، نویسنده نمایشنامه «رستگاری در خط سیاه» که در قالب مجموعه نمایشنامه نخل سرخ انتشار یافته و به عنوان یک رویداد نمایشنامه‌نویسی توسط دفتر ...