از تاریخ
 تا تاریخ
 
در اجرای پایانی نمایش «بوف کور» مطرح شد

شیرین بزرگمهر: حسینی مهر در تئاتر خطوط مشخص و مستقلی دارد
در اجرای پایانی نمایش «بوف کور» مطرح شد

شیرین بزرگمهر: حسینی مهر در تئاتر خطوط مشخص و مستقلی دارد

نمایش «بوف کور» به کارگردانی ناصر حسینی مهر جمعه‌شب ۲۲ اردیبهشت‌ماه در حالی به اجرای خود در تالار چهارسو پایان داد که کارگردان این نمایش پایان فعالیت‌های گروه ...

نگاهی به نمایش «بوف کور» با کارگردانی ناصر حسینی‌مهر

تضاد «بوف کورها با رجاله‌ها» یک مسئله تاریخی و اجتماعی
نگاهی به نمایش «بوف کور» با کارگردانی ناصر حسینی‌مهر

تضاد «بوف کورها با رجاله‌ها» یک مسئله تاریخی و اجتماعی

ایران تئاتر- کاظم هژیرآزاد: وقتی متوجه شدم اجرای صحنه‌ای داستان «بوف کور» صادق هدایت توسط ناصر حسینی‌مهر به زودی اجرا می‌شود، هم خوشحال شدم و هم تعجب کردم. خوشحال ...