از تاریخ
 تا تاریخ
 
چراغ سالن آمفی تئاتر گرمه روشن می‌شود

چراغ سالن آمفی تئاتر گرمه روشن می‌شود

با بهره برداری از بخش آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری گرمه در هفته دولت ۷۰۰ متر مربع به فضای فرهنگی و هنری موجود در این شهرستان اضافه و چراغ سالن آمفی تئاتر روشن می شود.