مهدی صالحیار

مهدی صالحیار

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 یحیی و ترلان مهدی فخرانی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

سارگلین

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

سوگلین

3 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

خیابانی مهمان

باشلوق

4 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

خیابانی مهمان

دختری بر آب خروشان

5 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

نمایش های خیابانی و محیطی

زینب پاشا

6 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

تراژدی آب

برگزیده

7 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

تراژدی آب

تقدیر

8 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

تراژدی آب

تقدیر ویژه