نرگس خاک کار

نرگس خاک کار

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

یک داستان کاملا واقعی

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

اعترافات یک مستأجر

برگزیده

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

اعترافات یک مستأجر

برگزیده

4 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر زن)

اعترافات یک مستأجر

تقدیر

5 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر زن)

کیش و مات

تقدیر

6 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر زن)

اسپری رنگ

تقدیر