از تاریخ
 تا تاریخ
 
اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص بیمه درمان تکمیلی خانه سینما

همگی برای یک هدف تلاش می‌کنیم
اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص بیمه درمان تکمیلی خانه سینما

همگی برای یک هدف تلاش می‌کنیم

صندوق اعتباری هنر در خصوص اعتراض اخیر جمعی از اعضای حوزه سینما طی هفته‌های گذشته اطلاعیه‌ای منتشر کرد.در این اطلاعیه آمده: امیدواریم جلسات صنفی و داخلی خانه سینما ...