از تاریخ
 تا تاریخ
 
در اطلاعیه صندوق اعتباری هنر درباره بیمه تکمیلی

آخرین‌مهلت برای دریافت هزینه‌های درمانی سال قبل اعلام شد
در اطلاعیه صندوق اعتباری هنر درباره بیمه تکمیلی

آخرین‌مهلت برای دریافت هزینه‌های درمانی سال قبل اعلام شد

صندوق اعتباری هنر اعلام کرد اعضای صندوق که تحت پوشش بیمه تکمیلی سال قبل (۳۱/۳/۹۵ الی ۳۱/۳/۹۶) بوده‌اند فقط تا چهارشنبه ۱۹/۷/۹۶ فرصت دارند تا پیگیر عدم پرداخت هزینه‌های خود ...