از تاریخ
 تا تاریخ
 
اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص بیمه درمان تکمیلی خانه سینما

همگی برای یک هدف تلاش می‌کنیم
اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص بیمه درمان تکمیلی خانه سینما

همگی برای یک هدف تلاش می‌کنیم

صندوق اعتباری هنر در خصوص اعتراض اخیر جمعی از اعضای حوزه سینما طی هفته‌های گذشته اطلاعیه‌ای منتشر کرد.در این اطلاعیه آمده: امیدواریم جلسات صنفی و داخلی خانه سینما ...

در اطلاعیه صندوق اعتباری هنر درباره بیمه تکمیلی

آخرین‌مهلت برای دریافت هزینه‌های درمانی سال قبل اعلام شد
در اطلاعیه صندوق اعتباری هنر درباره بیمه تکمیلی

آخرین‌مهلت برای دریافت هزینه‌های درمانی سال قبل اعلام شد

صندوق اعتباری هنر اعلام کرد اعضای صندوق که تحت پوشش بیمه تکمیلی سال قبل (۳۱/۳/۹۵ الی ۳۱/۳/۹۶) بوده‌اند فقط تا چهارشنبه ۱۹/۷/۹۶ فرصت دارند تا پیگیر عدم پرداخت هزینه‌های خود ...