از تاریخ
 تا تاریخ
 
پس از تماشای اثر مسعود دلخواه عنوان شد :

نرگس آبیار:  تبدیل رمان «بیگانه»به نمایش  بسیار دشوار است
پس از تماشای اثر مسعود دلخواه عنوان شد :

نرگس آبیار: تبدیل رمان «بیگانه»به نمایش بسیار دشوار است

به گفته نرگس آبیار؛ مسعود دلخواه به خوبی توانسته است رمان بیگانه را درماتوژی و روی صحنه ببرد و مخاطب در مدت زمان نمایش می تواند با اتفاقات مهم این رمان روبرو شوند.