در حال بارگذاری ...
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی:

آغاز حمایت 50 درصدی سالن ها تا 10 روز آتی

رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران عنوان کرد: برای حمایت از هنرمندان در ایام کرونایی تلاش داریم تا چرخه تولید را مورد حمایت قرار دهیم به جای اینکه پول مستقیم در این عرصه تزریق کنیم، فعالان این عرصه را برای تولید مورد حمایت قرار می دهیم تا چرخه تئاتر متوقف نشود.

به گزارش ایران تئاتر به نقل از فارس، خرداد ماه امسال بود که به حکم قادرآشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی، رضا بصیرت به عنوان مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران انتخاب شد این انتصاب پس از فعالیت حمید نیلی در سکانداری انجمن هنرهای نمایشی و پیوستنش به مدیریت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس صورت گرفت.
در ارتباط با فعالیت های انجمن هنرهای نمایشی، وضعیت مالی انجمن و بودجه ، مشکلات فعالان تئاتری و همینطور تئاتر در شهرستان ها با بصیرت به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانیم:

 آقای بصیرت شما مدت کمی است که فعالیت در انجمن هنرهای نمایشی را تقبل کردید و طبیعتا نمیتوانیم درباره عملکردها زیاد صحبت کنیم به طور خلاصه از شما میخواهیم که درباره مهمترین رویکردها و فعالیت های انجمن هنرهای نمایشی برایمان بگویید و اینکه چه وظایف مهمی این انجمن بر عهده دارد؟
انجمن هنرهای نمایشی ایران با شعباتی که در استان ها و شهرستان ها دارد، در حال فعالیت است.وظیفه انجمن رسیدگی به امور فعالان عرصه نمایشی، همکاری و تعامل سازنده و دوسویه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش اجرای جشنواره ها و سایر مسائل چون رسیدگی به صندوق هنرمندان و کارهایی از این دست که در جهت کمک به عرصه فعالان نمایشی است.
در کنار این چون انجمن غیر انتفاعی تأسیس شده و سودی تقسیم نمی کند ، عملا حمایت هایی از وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادها دریافت می کند و سعی در کمک به تولید و چرخه تئاتر کشور در حد بضاعت دارد، این امکان و ظرفیت عظیم مراکز استان ها و شهرستان ها و شعب فعال هستند که عملا کمک به عرصه تئاتر دارد.
همچنین فعالیت های انجمن به طور خلاصه تولیدی یا نمایشی یا غیر نمایشی است که حوزه انتشارات و فصلنامه به صاحب امتیازی انجمن هم از فعالیت های این مرکز محسوب می شود.
در زمینه مسائل مالی آقای بصیرت بفرمایید که آیا انجمن قرار است تنها تزریق مالی برای هنرهای نمایشی داشته باشد یا اینکه به فعالیت های دیگری هم دست زده و مشارکت مالی از بخش های دیگری غیر از ارشاد هم داشته باشد؟
در این مدتی که من در خدمت دوستان انجمن هستم نخستین فعالیتمان سعی کردیم توزیع عادلانه مالی در بخش های مختلف داشته باشیم ما عملکرد مالی سال 98 را در حوزه تئاتر با توجه به سهم تهران و استان ها و حوزه های مختلف کانون ها، انتشارات، جشنواره ها و ... در نظر گرفتیم بنابراین اول متناسب با بودجه وزارت ارشاد سه مدل برنامه براساس اعتبار در پیش گرفتیم بدبینانه ترین حالت حداقل اعتبار متناسب با آن حرکت میکنیم.
چه قدر هست؟
بدبینانه ترین حالت 18 میلیارد تومان و خوشبینانه ترین حالت 24 میلیارد تومان است مبلغ واقعا اندک برای این همه گسترده نمایشی کشور است منتها ما همین عدد را ضمن اینکه باید عادلانه و با تأکید بر تولید باید کار کنیم. ما مثلا در عرصه شورای حماییت سعی کردیم سهم استان ها و تهران را تفکیک کنیم الان این سهم را برای استان ها به 20 درصد رساندیم این عدد در سال قبل خیلی کمتر بود. یعنی ما الان بیست درصد اعتبار تولید را برای شهرستان ها گذاشتیم این یکی از کارهایی بود که اتفاق افتاد.
در بحث کرونا و سالن ها با ظرفیت 50 درصد هم ما دستورالعملی تهیه کردیم همکارانمان در وزارت فرهنگ و ارشاد مساعدت کردند رقمی مشخص شد که ما بتوانیم در یک دوره سه ماهه کمک به تولید کنیم این هم دستورالعملش نوشته شده که هفته آتی به دستمان خواهد رسید و سعی میکنیم آن را در نظر بگیریم. براساس این دستورالعمل هم ما سعی داریم دوستان فعال را کمک حمایتی داشته باشیم که به محض اینکه اعتبار وصول شود ما این را عملیاتی میکنیم.
در ارتباط با حمایت 50 درصدی سالن قبلا نویدهایی داده شد، شما هم بفرمایید که در چه زمانی این حمایت صورت می گیرد؟
الان براساس اعلام ستاد ملی کرونا سالن ها می بایست با 50 درصد ظرفیت کار خود را دنبال کنند و مابقی سالن خالی خواهد بود ما ازاین 50 درصد سعی میکنیم 25 درصد را مورد حمایت قرار دهیم و فکر نمیکنم این حمایت بیش از ده روز آتی طول بکشد و این جدا از حمایت معمولی از اجرای تئاتر در سالن ها است.
در ارتباط با جلب مشارکت ها چه فعالیتی صورت گرفته است و این را شفاف کنید؟
درباره جلب مشارکت بخش خصوصی هم رایزنی ها صورت گرفته و جلسات متعدد داشتیم که ببینیم در شرایط محدودیت اعتبار دولتی بخشی از مسائل را جبران کنیم البته ما امیدواریم همین اعتبار را هم به عدد خوشبینانه که گفتم برسانیم در کنارش جلب مشارکت نهادها و سازمان ها را هم داشته باشیم پاسخی که دریافت کردیم هم خیلی تا اینجا خوب بوده است.
برخی از شرکت ها و نهادها اگر بخواهند ، حامی نمایش خاصی شوند، ما ظرفیت های تبلیغاتی را در قالب یک کتابچه منتشر کردیم، تا این اتفاق بیافتد
ببینید ما با برخی سازمان ها و نهادها صحبت کردیم که هم حامی همه فعالیت های ما و هم بخشی از آن باشند، یا اینکه خودشان گروهی را حمایت کنند تا تولید اتفاق بیافتد و تبلیغی هم برای آنها باشد یعنی مثلا یک گروه با برند یک شرکت اجرا داشته باشد و تبلیغات آن نهاد را هم داشته باشد. این یعنی ما به عنوان انجمن با آن شرکت تفاهم نامه خواهیم داشت و بعد سفارش به گروه ها داشته می شود و فرآیند تولید و اجرا هم اتفاق می افتد حال برخی از شرکت ها و نهادها هم اگر بخواهند حامی نمایش خاصی شوند ما ظرفیت های تبلیغاتی را در قالب یک کتابچه مشخص کردیم تا این اتفاق بیافتد.
در ارتباط با تعامل با استان ها هم توضیح دهید با توجه به اینکه از دوران حمید نیلی هم صورت گرفته بود شما چه برنامه ای دارید و آیا قرار است ادامه پیدا کند یا خیر و اگر قرار است ادامه یابد با چه شیوه ای خواهد بود؟
ما سعی کردیم در این دو ماه ارتباط سازنده، تسهیل کننده و کمک کننده با انجمن های استان ها داشته باشیم اول ما سعی کردیم تعهدات مالی را تسویه کنیم و بعد کمک حداقلی داشته باشیم و در این مرحله برنامه ریزی شده که ما در حوزه کرونا حتما تئاترهای شهرستان ها را حمایت کنیم ، این آیین نامه اش نوشته شده و ما ان شاء الله نه تنها رویه دوستان قبلی مبنی بر تعامل را ادامه میدهیم بلکه سعی داریم جایگاه انجمن های شهرستان ها را ارتقا دهیم بحث های مختلفی در این رابطه طرح شده است.
مثلا چه چیزهایی؟
ببینید مثلا هنرمندان به خاطر محدودیت های اعتباری دچار مشکل شدند ما داریم سعی می کنیم این مشکلات را حل کنیم یا مثلا در بحث جایگاه انجمن هم گاها مشکلاتی بود، ما تفاهم نامه ای در حال تنظیم داریم تا این مشلات را رفع کنند تا انجمن های استان ها بهره بردار سالن های اصلی تئاتر شهر استان ها باشند، تمام سعی مان این است که جایگاه انجمن های استان ها ارتقا یابد و به آن هدفی که ما دنبالش برای تأثیرگذاری است، با جلب حمایت استان ها برسیم.
در حال حاضر تزریق مالی برای انجمن های استان ها به چه صورتی است؟
ما برای انجمن های استان ها پول واریز میکنیم و این پول برای ارشاد استان ها ارسال نمی شود که بخواهد با واسطه باشد.
آیا نظارتی بر تقسیم منابع مالی در استان ها دارید چرا که مطرح می شود این خیلی عادلانه نیست..
ببینید عدد خیلی ناچیز است وقتی همین بین استان ها توزیع می شود این عدد شاید خیلی قابل توجه نباشد و عدد اندک توزیعش دچار مشکل است و شاید متناسب با تولید صورت نگیرد کاری که ما تلاش داریم اتفاق بیافتد امسال بنایمان براین است که اعتبار را به تولید و گروه فعال اختصاص دهیم یعنی سرانه ما نه استان بلکه گروه های فعال هستند به نظر می رسد این عادلانه تر باشد و تولید را هم رونق می دهد. ضمن اینکه ما آیتم های دیگری را هم پیش بینی کردیم مثل همین گرفتن جلب حمایت نهادها و سازمان ها تا تولیدات فاخرتری داشته باشیم.
هر اعتباری که به تئاتر استان ها داده می شود، گزارش توزیع و پرداختش  به گروه ها از آنها خواسته می شود
در نهایت ما هر اعتباری که به استان می دهیم گزارش توزیع آن را دریافت می کنیم بهرحال انجمن های استان ها شعبه ای از انجمن مرکز هستند بنابراین ما برای هر اعتبار ، گزارش توزیع و پرداخت پول را می خواهیم اگر فعالان هر حوزه ای احساس میکنند که تقسیم عادلانه صورت نگرفته می توانند به مرکز تماس بگیرند و ما را مطلع کنند.
در ارتباط با وضعیت فعلی تئاتر کرونا زده مثل سایر  حوزه های فرهنگی و هنری ، بفرمایید که چه فکری برای فعالان تئاتر داشته اید؟
ما در بحث حمایت از فعالان حوزه نمایشی در ایام کرونا مسیرهای مختلفی پیگیری شد تا تسهیلاتی با درصد سود کم در اختیار دوستان قرار بگیرد این هماهنگی ها صورت گرفته است منتها نکته ای که ما دنبالش هستیم بیمه هنرمندان است بهرحال یارانه ای دولت در اختیار صندوق هنرمندان قرار می دهد از طریق اعتباری که تزریق می شود و پرداخت درصد کمتری از سوی هنرمندان، بیمه صورت می گیرد به دلیل محدودیت های اعتباری الان مشکلاتی برخی جاها پیش آمده که سعی میکنیم از منابع دیگر تزریق و این مشکل رفع شود.
واقعیت این است که در حال حاضر معیشت برخی از فعالان این عرصه با توجه به اینکه چند وقتی از بیماری کرونا هم می گذرد و تولید عملا درصد خیلی کمی پیدا کرده، ما به دنبال این هستیم که بتوانیم از هر طریقی که شده البته غیر از پول مستقیم دادن به هنرمندان که از عهده ما خارج است، به رونق تولید کمک کنیم تا هم حوزه نمایشی ما متوقف نشود و هم کمکی به این صنعت و چرخه داشته باشیم تا دوستان هم حداقل دریافتی را داشته باشند عملا اعتبارات ما اجازه حمایت مستقیم مالی و کلی نمی دهد.
پس نوع حمایت چطور خواهد بود؟
ما مبلغ اعتباری که از وزارتخانه دریافت میکنیم ، شورای حمایت استان ها و تهران ابلاغ میکنیم تا گروه های متقاضی فراخوان شوند و کسانی از قبل تولید داشتند و متوقف شد یا الان تولید دارند مورد حمایت قرار می دهیم سعی میکنیم بلیت هایی از آنها خریداری کنیم که یک میانگین در استان ها و تهران دارد تا چرخه تئاتر متوقف نشود و حمایت ما ، حمایت از تولید تئاتر خواهد بود.
در ارتباط با کمک به گروه های فعال توضیح دادید این را هم بفرمایید که درباره پیشکسوتان و از کار افتاده ها هم برنامه ای دارید یا خیر؟
شاخص ما گروه های ثبت شده سراسر کشور با مجوز یا شناسنامه هستند دوستانی که پیشکسوت هستند هم نحوه حمایت ما در رویدادها و جشنواره های مختلف اتفاق می افتد ما سعی می کنیم در رویدادهای مختلف در قالب هیئت داوران و فعالیت های دیگر به آنها کمک کنیم.
در ارتباط با تماشاخانه های خصوصی هم بفرمایید که حمایتی که قبلا مطرح شد ، آیا این اتفاق افتاد یا خیر؟
ما متناسب با بودجه ای که داشتیم ، لیستی از دوستان گرفتیم و متناسب اعتبار مبلغی را به دوستان دادیم که یک ماه قبل یک بخش و چهارشنبه قبل هم بخش دیگر حمایتی از این تماشاخانه های خصوصی صورت گرفت، در این عرصه تلاش داریم اعتباری برای ایام کرونا دریافت کنیم اما تا به امروز موفق به دریافت نشدیم پیگیری کردیم اما نتیجه نهایی را دریافت نکردیم اگر این اعتبار رخ دهد قطعا ما حمایت بیشتری خواهیم داشت هر چند با همین وضعیت هم ما مبلغی را به شانزده تماشاخانه خصوصی با مجوز از تهران تخصیص دادیم.
نکته پایانی؟
ما سعی داریم در جهت اینکه به عنوان خدمتگذار هنرمندان ، خدمت بهتری ارائه دهیم و امیدوارم بتوانیم در یک فاصله زمانی مناسب بگوییم این اتفاقات افتاده و جلب حمایت از شرکت های مختلف هم صورت بگیرد و قطعا ما سعی داریم تعاملمان با استان ها و شهرستان ها را هم بیشتر کنیم.
مطالب مرتبط

ضرورت تدوین سند چشم انداز تالارهای نمایشی

فَتیگ تئاتر در مسیر کرونا
ضرورت تدوین سند چشم انداز تالارهای نمایشی

فَتیگ تئاتر در مسیر کرونا

ایران تئاتر- روح الله صالحی: لازم است که تالار های نمایشی که به دلیل کرونا در تعطیلی به سر می برند یک نقشه راهبردی از مشکلات و همسان سازی مناسب با استانداردهای حداقلی را به سرانجام برسانند. این اتفاق مهم ترین حسن اش داشتن تصویری روشن از چالش ها و بایدهای تالارهای نمایشی است که ...

|

مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد عنوان کرد؛

سالن‌های تئاتر و کنسرت‌ها عید فطر باز نمی‌شود
مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد عنوان کرد؛

سالن‌های تئاتر و کنسرت‌ها عید فطر باز نمی‌شود

مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد درباره وضعیت بازگشایی سالن‌های تئاتر و برگزاری کنسرت‌های موسیقی تأکید کرد «ستاد ملی مقابله با کرونا» هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

|

گلایه‌های حسن سبحانی کارگردان و بازیگر مینابی:

آسیب های اجتماعی با کار فرهنگی کاهش می‌یابد
گلایه‌های حسن سبحانی کارگردان و بازیگر مینابی:

آسیب های اجتماعی با کار فرهنگی کاهش می‌یابد

سبحانی با تاکید براینکه کار فرهنگی سرمایه گذاری بر روی یک نسل است گفت: امکانات زیرساختی از الزامات یک شهر است، مسئولین اگر می خواهند آسیب های اجتماعی کمتر شود باید به این زیرساخت ها توجه کنند، شهری که هنر داشته باشد و روی فرهنگ مردم کار شود آسیب های اجتماعی کمتری دارد.

|

مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران:

استاد منصوری در میراث هنرهای نمایشی درخشان خواهد ماند
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران:

استاد منصوری در میراث هنرهای نمایشی درخشان خواهد ماند

رضا بصیرت، مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران در پیامی درگذشت اکبر منصوری را تسلیت گفت و عنوان کرد: استاد اکبر منصوری در میراث هنرهای نمایشی کشور عزیرمان ایران ، چون قامت بلند سبلان ، درخشان خواهد ماند.

|

مدیر کل هنرهای نمایشی در برنامه شب تئاتر :

حمایت از گروه‌های شهرستانی در اولویت ماست
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در سالن‌های تئاتر
مدیر کل هنرهای نمایشی در برنامه شب تئاتر :

حمایت از گروه‌های شهرستانی در اولویت ماست
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در سالن‌های تئاتر

مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به فراهم آوردن تسهیلاتی به منظور جبران خسارات وارده به فعالان تئاتری ناشی از شیوع کرونا اطمینان داد که تا به این لحظه تمام سعی این اداره کل مبنی بر تأمین مطالبات بحق خانواده بزرگ تئاتر بوده است.

|

از سوی دبیرخانه تئاتر آپارتمانی در قرنطینه

آثار پذیرفته شده در همایش «تئاترمان» اعلام شد
از سوی دبیرخانه تئاتر آپارتمانی در قرنطینه

آثار پذیرفته شده در همایش «تئاترمان» اعلام شد

دبیرخانه تئاترمان اعلام کرد، هیئت ارزیاب آثار رسیده به این همایش، مرکب از آقایان ایوب آقاخانی، توحید معصومی نسب و امیرحسین شفیعی، آثار پذیرفته شده نهایی این همایش را اعلام کردند.

|

کنکاشی بر حضور نمایش‌های مذهبی در محرم

نمره قبولی رادیو و تلویزیون در فضای کرونایی محرم
کنکاشی بر حضور نمایش‌های مذهبی در محرم

نمره قبولی رادیو و تلویزیون در فضای کرونایی محرم

ایران تئاتر: روند صعودی کرونا در کشور، افزایش نگرانی های ناشی از گسترش آن و در نهایت ایجاد محدودیت در برگزاری مراسم محرم، باعث توجه بیش از پیش مقوله تئاتر در میان مسئولان شد.

|

نظرات کاربران