از تاریخ
 تا تاریخ
 
«بچه‌های ایران» در سفر

«بچه‌های ایران» در سفر

سه نمایش «ماهی» به کارگردانی محسن ایمانخانی، «بچه‌های ایران» به کارگردانی مهدی قلعه و «داستان گرگ و خرس» به کارگردانی حمیدرضا مرادی،‌همزمان با آغاز فصل تابستان ...

«بچه‌های ایران» در سفر

«بچه‌های ایران» در سفر

سه نمایش «ماهی» به کارگردانی محسن ایمانخانی، «بچه‌های ایران» به کارگردانی مهدی قلعه و «داستان گرگ و خرس» به کارگردانی حمیدرضا مرادی،‌همزمان با آغاز فصل تابستان ...

فصل جدید عصری با نمایش برگزار می‌شود

فصل جدید عصری با نمایش برگزار می‌شود

خیلی از آثاری که در این فصل خوانده خواهند شد، برای اولین بار است که ترجمه می‌شوند و همچنان به دنبال خواندن هستیم و نه اجرا و مشخصه‌های اجرایی مدنظرمان نیست و ...

فصل جدید عصری با نمایش برگزار می‌شود

فصل جدید عصری با نمایش برگزار می‌شود

خیلی از آثاری که در این فصل خوانده خواهند شد، برای اولین بار است که ترجمه می‌شوند و همچنان به دنبال خواندن هستیم و نه اجرا و مشخصه‌های اجرایی مدنظرمان نیست و ...