از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشتی بر حواشی تعیین حریم تئاتر شهر

تئاترشهر را دریابید! 
کدام نگین انگشتری بدون قاب و پایه است؟
یادداشتی بر حواشی تعیین حریم تئاتر شهر

تئاترشهر را دریابید!
کدام نگین انگشتری بدون قاب و پایه است؟

ایران تئاتر - مینو خانی*: زیبایی هر شهر مرهون هوش، غیرتمندی، دقت نظر و نگاه هنری مسوولان آن شهر و چنانچه این وجه تامین نشود، نشان از نگاه غیرکارشناسانه، بی‌مسوولیتی ...

نامه روسای انجمن هنرهای نمایشی پیرامون حواشی تعیین حریم یک مجموعه هنری

تعیین حریم تئاتر شهر؛کمکی است به شهر ، مردم و میراث فرهنگی!
این مجموعه را از بلایایی که در آینده گریبانگیرش خواهد شد برهانید
نامه روسای انجمن هنرهای نمایشی پیرامون حواشی تعیین حریم یک مجموعه هنری

تعیین حریم تئاتر شهر؛کمکی است به شهر ، مردم و میراث فرهنگی!
این مجموعه را از بلایایی که در آینده گریبانگیرش خواهد شد برهانید

روسای دفاتر انجمن هنرهای نمایشی با انتشار نامه ای سرگشاده خواستار تعیین هرچه سریعتر حریم محوطه تئاتر شهر شدند و این اقدام را کمک به شهر ، مردم و میراث فرهنگی!

یادداشت رایانی مخصوص بر حواشی تعیین حریم یک مجموعه فرهنگی

آیا راه‌حلی دارید تا مجموعه‌ی تئاترشهر از آسیب‌ها مصون بماند؟
یادداشت رایانی مخصوص بر حواشی تعیین حریم یک مجموعه فرهنگی

آیا راه‌حلی دارید تا مجموعه‌ی تئاترشهر از آسیب‌ها مصون بماند؟

ایران تئاتر - مهرداد رایانی مخصوص:درباره‌ موضوع پیش آمده و مرتبط با مجموعه‌ تئاترشهر تهران،دو واژه‌ی حریم و حفاظت بر سر زبان‌هاست. گمان می‌کنم که ورود به برتری یکی ...

تعیین حریم ، بدیهی ترین نیاز ساماندهی تئاتر شهر به عنوان یک میراث فرهنگی  

 دلایل ارائه این میزان اطلاعات نادرست و نظرغیر کارشناسی چیست ؟
یک بررسی بر اظهار نظر ویدیویی چهار عضو شورای شهر تهران
تعیین حریم ، بدیهی ترین نیاز ساماندهی تئاتر شهر به عنوان یک میراث فرهنگی  

 دلایل ارائه این میزان اطلاعات نادرست و نظرغیر کارشناسی چیست ؟
یک بررسی بر اظهار نظر ویدیویی چهار عضو شورای شهر تهران

ایران تئاتر : اظهار نظر های غیر کارشناسانه برخی اعضای شورای شهر در قالب ویدیویی با ارم شورای شهر این روزها حواشی زیادی را برای شهرداری تهران و شورای شهر ایجاد کرده ...