از تاریخ
 تا تاریخ
 
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان:

هیئت داوران برای تماشای آثار به شهرستان ها می‌روند
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان:

هیئت داوران برای تماشای آثار به شهرستان ها می‌روند

از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره تعداد ۹ اثر به جشنواره راه پیدا کردند که به ترتیب دو اثر از شهرستان زابل، پنج اثر از شهرستان زاهدان، یک اثر از شهرستان سراوان ...

از سوی هیئت انتخاب سومین دوره

آثار راه یافته به جایزه سراسری نمایشنامه نویسی خندستان مشخص شدند
از سوی هیئت انتخاب سومین دوره

آثار راه یافته به جایزه سراسری نمایشنامه نویسی خندستان مشخص شدند

ازمیان ۳۶۰ نمایشنامه تالیفی و ۱۱۵ نمایشنامه اقتباسی ۵۳ اثر به شرح ذیل انتخاب و شایسته حضور در مرحله داوری نهایی تشخیص داده شد شایان ذکر است با عنایت به ضوابط و.مقررات ...