از تاریخ
 تا تاریخ
 
روایت کاظم هژیرآزاد، فرهاد تجویدی و جواد اعرابی از هنرکده بازیگری آناهیتا؛

آموزش تئاتر در ایران مدیون اسکوئی‌ها است
روایت کاظم هژیرآزاد، فرهاد تجویدی و جواد اعرابی از هنرکده بازیگری آناهیتا؛

آموزش تئاتر در ایران مدیون اسکوئی‌ها است

کاظم‌هژیرآزاد معتقد است؛ مصطفی اسکویی شخصیت خاصی داشت که از هیچ باور می‌ساخت؛ هیچ‌کس هم نمی‌توانست شبیه او باشد بنابراین با عدم وجودش همه چیز از بین رفت.

جواد اعرابی عضو هیات مدیر انجمن منتقدان و نویسندگان در گفت‌وگو با ایران تئاتر

توجه رسانه های به تئاتر زمینه ساز توسعه زیرساخت های تئاتر است
جواد اعرابی عضو هیات مدیر انجمن منتقدان و نویسندگان در گفت‌وگو با ایران تئاتر

توجه رسانه های به تئاتر زمینه ساز توسعه زیرساخت های تئاتر است

جواد اعرابی عضو هیات مدیر انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر معتقد است؛ پیگیری سرسختانه تعدادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، باعث شد تا تئاتر در رسانه‌ها ...