از تاریخ
 تا تاریخ
 
از سوی هیات انتخاب هشتمین  دوره جشنواره

نمایش‌های راه‌یافته به  جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین خلیج فارس اعلام شدند
از سوی هیات انتخاب هشتمین دوره جشنواره

نمایش‌های راه‌یافته به جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین خلیج فارس اعلام شدند

از سوی دبیرخانه هشتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس پس از بررسی و ارزیابی ۶۵ نمایش متقاضی، نمایش های راه یافته به هشتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین ...