از تاریخ
 تا تاریخ
 
نصرالله قادری درباره جشنواره آیات گفت:

ضرورت برگزاری  جشنواره‌های تئاتر دینی بیش از پیش احساس می‌شود
نصرالله قادری درباره جشنواره آیات گفت:

ضرورت برگزاری جشنواره‌های تئاتر دینی بیش از پیش احساس می‌شود

نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر بهره گیری از افراد متعهد و متخصص در حوزه تئاتر دینی را راه برون رفت آثار از سطح شعار زدگی عنوان کرد و گفت: برگزاری چنین جشنواره های بیش ...