در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
افقی روشن برای قلب تپنده تئاتر استان‌ها

 رسیدن به خودکفایی و اجرای مستمر هدف مجموعه‌های تئاتر شهر است
افقی روشن برای قلب تپنده تئاتر استان‌ها

رسیدن به خودکفایی و اجرای مستمر هدف مجموعه‌های تئاتر شهر است

هنرمندان و مدیران تئاتری، راه‌اندازی تئاتر شهر در شهرستان‌ها را طرحی موفق تلقی کردند و خواستار حمایت بیش‌تر مسئولان در راستای رشد و توسعه این مجموعه‌ها ...