از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «مضحکه شبیه قتل» به کارگردانی حسین کیانی

خودزنی هنرمندانه؛ روز خاری و خنده زاری
نگاهی به نمایش «مضحکه شبیه قتل» به کارگردانی حسین کیانی

خودزنی هنرمندانه؛ روز خاری و خنده زاری

برگ برنده «مضحکه‌ شبیه قتل» وجه کمیک آن است. کمدی، آن هم از نوع ایرانی‌اش چیزی است که این روزها نایاب است. (خود کارگردان نیز در بروشور به قحطی کمدی اشاره کرده است.) ...